Harmonogram szkoleń

Drukuj

Szkolenia otwarte organizujemy regularnie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Szczecinie.
Okazjonalnie szkolenia prowadzimy także w Płocku, Radomiu, Łodzi, Gdyni, Opolu, Kielcach, Lublinie, Zielonej Górze, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Ostrowie Wielkopolskim - HARMONOGRAM WSZYSTKICH SZKOLEŃ

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenia zamknięte na terenie przedsiębiorstwa klienta.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie mailem lub faxem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
albo bezpośrednio w naszym sklepie: www.iso9001.edu.pl 
 albo www.szkolenie-iso.pl 

Nr Nazwa szkolenia Miejsce Terminy Cena netto
1 ISO 9001:2015 - wymagania i wdrożenie zmian
 do Systemu Zarządzania Jakości
ą

Warszawa
19.11
17.12

500 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin
16.11
Szczecin 25.10
29.10
29.11
Poznań
29.10
26.11
Katowice 14.11
12.12
Wrocław
12.11
10.12
Płock 23.11
Łódź 21.11
Bydgoszcz
/ Toruń
6.11
5.12
Gdańsk 8.11
3.12
2

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Warszawa
19-20.11
17-18.12

700 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin 16-17.11
Szczecin
25-26.10
29-30.10
29-30.11
Poznań 29-30.10
26-27.11
Katowice 14-15.11
12-13.12
Wrocław
12-13.11
10-11.12
Płock 23-24.11
Łódź 21-22.11
Bydgoszcz
/ Toruń
6-7.11
5-6.12
Gdańsk 8-9.11
3-4.12
3  ISO 14001:2015 - wymagania i wdrożenie zmian
 do Systemu Zarządzania Środowiskowego
Warszawa 19.11
17.12
500 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin
16.11
Szczecin 25.10
29.10
29.11
Poznań 29.10
26.11
Wrocław
12.11
10.12
Katowice 14.11
12.12
Łódź 21.11
 Płock
23.11
Bydgoszcz
/ Toruń
6.11
5.12
Gdańsk 8.11
3.12
4  Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg
    ISO 45001:2018 /OHSAS/PN-N-18001
Warszawa
19-20.11
17-18.12
700 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin
16-17.11
Szczecin
25-26.10
29-30.10
29-30.11
Poznań 29-30.10
26-27.11
Wrocław
12-13.11
10-11.12
Katowice 14-15.11
12-13.12
Łódź 21-22.11
Płock
23-24.11
Bydgoszcz
/ Toruń
6-7.11
5-6.12
Gdańsk 8-9.11
3-4.12
5

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa 19-20.11
17-18.12
1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin
16-17.11
Szczecin 25-26.10
29-30.10
29-30.11
Poznań 29-30.10
26-27.11
Katowice 14-15.11
12-13.12
Płock 23-24.11
Wrocław
12-13.11
10-11.12
Łódź 21-22.11
Bydgoszcz
/ Toruń
6-7.11
5-6.12
Gdańsk 8-9.11
3-4.12
6

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Warszawa

19-20.11
17-18.12

1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE
Płock 23-24.11
Lublin
16-17.11
Szczecin
25-26.10
29-30.10
29-30.11
Poznań 29-30.10
26-27.11
Wrocław
12-13.11
10-11.12
Katowice 14-15.11
12-13.12
Łódź 21-22.11
Bydgoszcz
/ Toruń
6-7.11
5-6.12
Gdańsk 8-9.11
3-4.12
7

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa  19-20.11
17-18.12

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Płock 23-24.11
Lublin
16-17.11
Poznań
29-30.10
26-27.11
Szczecin  25-26.10
29-30.10
29-30.11
Wrocław
12-13.11
10-11.12
Katowice 14-15.11
12-13.12
Łódź 21-22.11
Bydgoszcz
/ Toruń
6-7.11
5-6.12
Gdańsk 8-9.11
3-4.12
8

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

 + Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000

Warszawa 19-20.11
17-18.12

1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Poznań 29-30.10
26-27.11
 Szczecin
25-26.10
29-30.10
29-30.11
Wrocław
12-13.11
10-11.12
Łódź 21-22.11
Gdańsk 8-9.11
3-4.12
9  Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds.  Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa 19-20.11
17-18.12

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Lublin
16-17.11
Poznań
29-30.10
26-27.11
Szczecin
25-26.10
29-30.10
29-30.11
Wrocław

12-13.11
10-11.12

Katowice 14-15.11
12-13.12
Łódź 21-22.11
Bydgoszcz
/ Toruń
6-7.11
5-6.12
Gdańsk 8-9.11
3-4.12

www.iso-szkolenia.com   www.mastere.edu.pl   www.mastere.com.pl    

 

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2018 MASTERE - your partner in business
Projekt i wykonanie: max.pl