Harmonogram szkoleń

Drukuj

Szkolenia otwarte organizujemy regularnie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Szczecinie.
Okazjonalnie szkolenia prowadzimy także w Płocku, Radomiu, Łodzi, Gdyni, Opolu, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Zielonej Górze, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Ostrowie Wielkopolskim - HARMONOGRAM WSZYSTKICH SZKOLEŃ

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenia zamknięte na terenie przedsiębiorstwa klienta.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie mailem lub faxem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
albo bezpośrednio w naszym sklepie: www.iso9001.edu.pl 
 albo www.szkolenie-iso.pl 

Nr Nazwa szkolenia Miejsce Terminy Cena netto
1 ISO 9001:2015 - wymagania i wdrożenie zmian
 do Systemu Zarządzania Jakości
ą

Warszawa
14.09
16.09

500 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Szczecin 29.08
26.09
Poznań
26.08
23.09
Katowice 22.08
5.09
Wrocław
3.09
30.09
Płock 14.09
Łódź 18.09
Bydgoszcz
/ Toruń
12.09
Gdańsk 10.09
2

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Warszawa
14-15.09
16-17.09

800 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

 Płock
14-15.09
Szczecin
29-30.08
26-27.09
Poznań 26-27.08
23-24.09
Katowice 22-23.08
5-6.09
Wrocław
3-4.09
30.9-1.10
Kraków 5-6.09
7-8.09
Łódź 18-19.09
Bydgoszcz
/ Toruń
12-13.09
Gdańsk 10-11.09
Lublin 20-21.09
ZielonaGóra 7-8.09
Opole 7-8.09
3

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa

14-15.09
16-17.09

1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Płock
14-15.09
Szczecin 29-30.08
26-27.09
Poznań 26-27.08
23-24.09
Katowice 22-23.08
5-6.09
Lublin 20-21.09
Wrocław
3-4.09
30.9-1.10
Łódź 18-19.09
Bydgoszcz
/ Toruń
12-13.09
Gdańsk 10-11.09
4

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Warszawa

14-15.09
16-17.09

1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE
Płock 14-15.09
 Lublin
20-21.09
Szczecin
29-30.08
26-27.09
Poznań 26-27.08
23-24.09
Wrocław
3-4.09
30.9-1.10
Katowice 22-23.08
5-6.09
Łódź 18-19.09
Bydgoszcz
/ Toruń
12-13.09
Gdańsk 10-11.09
5

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa  14-15.09
16-17.09

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Płock 14-15.09
 Lublin
20-21.09
Poznań
26-27.08
23-24.09
Szczecin  29-30.08
26-27.09
Wrocław
3-4.09
30.9-1.10
Katowice 22-23.08
5-6.09
Łódź 18-19.09
Bydgoszcz
/ Toruń
12-13.09
Gdańsk 10-11.09
6  Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds.  Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa 14-15.09
16-17.09

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

 Lublin
20-21.09
Poznań
26-27.08
23-24.09
Szczecin
29-30.08
26-27.09
Wrocław

3-4.09
30.9-1.10

Katowice 22-23.08
5-6.09
Łódź 18-19.09
Bydgoszcz
/ Toruń
12-13.09
Gdańsk 10-11.09

www.iso-szkolenia.com   www.mastere.edu.pl   www.mastere.com.pl    

 

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2019 MASTERE - your partner in business