Harmonogram szkoleń

Drukuj

Szkolenia otwarte organizujemy regularnie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Szczecinie.
Okazjonalnie szkolenia prowadzimy także w Płocku, Radomiu, Łodzi, Gdyni, Opolu, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Zielonej Górze, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Ostrowie Wielkopolskim - HARMONOGRAM WSZYSTKICH SZKOLEŃ

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenia zamknięte na terenie przedsiębiorstwa klienta.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie mailem lub faxem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
albo bezpośrednio w naszym sklepie: www.iso9001.edu.pl 
 albo www.szkolenie-iso.pl 

Nr Nazwa szkolenia Miejsce Terminy Cena netto
1 ISO 9001:2015 - wymagania i wdrożenie zmian
 do Systemu Zarządzania Jakości
ą

Warszawa
12.10
14.10
18.11

500 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Szczecin 18.09
3.10
24.10
Poznań
25.09
21.10
Katowice 30.09
28.10
Wrocław
23.09
2.10
30.10
Płock 12.10
Łódź 25.09
16.10
Bydgoszcz
/ Toruń
10.10
12.11
Gdańsk 8.10
14.11
2

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Warszawa
12-13.10
14-15.10
18-19.11

800 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

 Płock
12-13.10
Szczecin
18-19.09
3-4.10
24-25.10
Poznań 25-26.09
21-22.10
Katowice 30.9-1.10
28-29.10
Wrocław
23-24.09
2-3.10
30-31.10
Kraków 28-29.09
6-7.12
Łódź 25-26.09
16-17.10
Bydgoszcz
/ Toruń
10-11.10
12-13.11
Gdańsk 8-9.10
14-15.11
Lublin 21-22.09
18-19.10
ZielonaGóra 7-8.09
Opole 7-8.09
3

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa

12-13.10
14-15.10
18-19.11

1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Płock
12-13.10
Szczecin 18-19.09
3-4.10
24-25.10
Poznań 25-26.09
21-22.10
Katowice 30.9-1.10
28-29.10
Lublin 18-19.10
Wrocław
23-24.09
2-3.10
30-31.10
Łódź 25-26.09
16-17.10
Bydgoszcz
/ Toruń
10-11.10
12-13.11
Gdańsk 8-9.10
14-15.11
4

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Warszawa

12-13.10
14-15.10
18-19.11

1000 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE
Płock 12-13.10
 Lublin
18-19.10
Szczecin
18-19.09
3-4.10
24-25.10
Poznań 25-26.09
21-22.10
Wrocław
23-24.09
2-3.10
30-31.10
Katowice 30.9-1.10
28-29.10
Łódź 25-26.09
16-17.10
Bydgoszcz
/ Toruń
10-11.10
12-13.11
Gdańsk 8-9.10
14-15.11
5

 Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds. Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa  12-13.10
14-15.10

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

Płock 12-13.10
 Lublin
18-19.10
Poznań
25-26.09
21-22.10
Szczecin  18-19.09
3-4.10
24-25.10
Wrocław
23-24.09
2-3.10
30-31.10
Katowice 30.9-1.10
28-29.10
Łódź 25-26.09
16-17.10
Bydgoszcz
/ Toruń
10-11.10
12-13.11
Gdańsk 8-9.10
14-15.11
6  Kurs dla Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników Zarządu
 ds.  Zintegrowanego Systemu:
 + Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000
 + Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 + Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
    wg ISO 45001:2018 / OHSAS/PN-N-18001

Warszawa 12-13.10
14-15.10
18-19.11

1300 zł netto
+ 23% VAT

ZGŁOSZENIE

 Lublin
18-19.10
Poznań
25-26.09
21-22.10
Szczecin
18-19.09
3-4.10
24-25.10
Wrocław

23-24.09
2-3.10
30-31.10

Katowice 30.9-1.10
28-29.10
Łódź 25-26.09
16-17.10
Bydgoszcz
/ Toruń
10-11.10
12-13.11
Gdańsk 8-9.10
14-15.11

www.iso-szkolenia.com   www.mastere.edu.pl   www.mastere.com.pl    

 

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2019 MASTERE - your partner in business